Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија – Велес (ЗФР), учествува во спроведувањето на активности утврдени во проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза на имплементација (Empowering Municipal Councils – Implementation Phase)“, финансиран од страна на Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), Швајцарска амбасада и интегрално спроведуван од Програмата за развој на обединетите нации УНДП – канцеларија Скопје.