Во рамките на проектот – “Центар за јавни политики”, поддржан од програмата на Цивика Мобилитас здружението ЗМАИ објавува повик за учество на обуки за 20 граѓанските организации кои сакаат да ги зајакнат своите капацитети во спроведување на истражувања градени врз квантитативни анализи од кои ќе произлезат заклучоци и препораки за јавни политики. Еднодневните тематски обуки ќе се реализираат во периодот од Октомври 2020 до Февруари 2021 година. Учесниците ќе можат да следат видео презентации и да учествуваат на групни ЗООМ состаноци или да учествуваат во живо.

Со учество на обуките, граѓанските организации имаат можност за:

  • Работни материјали и прирачници за модули адаптирани на потребите на граѓанските организации;
  • Финансиска поддршка при спроведување на истражувањето и менторство во развивање на тема и методологија за истражувањето;
  • Заеднички промотивен настан и публикација на заеднички документ со препораки за јавни политики.

Заинтересираните организации може да се пријават најдоцна до 08.10.2020 година, до 15:00 часот, на пријавата содржана во повикот за граѓански организации.

Сите потребни информации околу реализација на обуките, граѓанските организации може да ги најдат на следниот повик на македонски и албански јазик.