По инцијатива на Дебарската патриотска организација од Њу Јорк, Црвен Крст Дебар и ЦОРЗ Дебар се организра обука за спасители на вода.

Критери за аплицирање:

  • Кандидатите да се над 18 години
  • Кандидатите дасе физички и психички здрави

Учесниците кои ќе го поминуват обуката че добијат признат национален сертификат за спасители на вода.

Постои можност за ангажирање за Чувар на дебарската плажа во месец Јули и Август

Пријавувањето се врши во канцелариите на Црвен Крст Дебар, секоја работен ден од 8.00-16.00

Крајниот рок за пријавување : 21 јуни 2017