ZNM USЗдружението на новинари на Македонија (ЗНМ) во соработка со Американската амбасада во Македонија, организираат циклус обуки за креативно новинарско истражување на тема „Унапредување на техники за истражување и креативно презентирање“. Обуките ќе се одржуваат еднаш неделно (четири пати месечно) во период од осум месеци почнувајќи од средината на ноември оваа година. Право на учество на обуките имаат млади новинари и …