Јакнењето на партнерствата и соработката со локалната самоуправа и понатаму останува еден од клучните темели врз кои што Рурална Коалиција ја гради политиката и стратегијата за локален и рурален економски развој.

Денес ја имавме таа чест, да потпишеме меморандум за соработка со општина Пласница, ОПШТИНА ПЛАСНИЦА а во насока на унапредување на локалниот и рурален развој и унапредување на квалитетот на живот на локалното население.

Свесни сме дека сме мали како општина, но настојуваме да го дадеме нашиот максимум да придонесеме кон развојот на заедницата од која што сите ние сме дел. Соработката со граѓанските организации, бизнис секторот и останатите чинители на нас како општина треба да ни овозможат креирање и имплементација на активности кои што ние не можеме да ги постигнеме со средства од буџетот на општината, посочи градоначалникот на општина Пласница, г-динот Алија Јаоски.

Локалниот и рурален развој се двата клучни сегменти кон чија што поддршка сме насочени ние како организација која што делува во секторот земјоделство и рурален развој. Нашите села сеуште може да дадат многу, а тоа е особено видливо и значајно овие денови кога се соочуваме и со војна во светот и со недостиг на жито, сончоглед, пченка, сето она што се одгледува под ова поднебје, па една од нашите заеднички цели треба да биде како да се поврземе сите меѓусебно и заеднички да придонесеме и кон развој, но и кон промоција на руралните средини, со што пак директно ќе може да придонесеме и кон унапредување на квалитетот на живот во локалната заедница, спомена извршната директорка на организацијата, Liljana K. Jonoski.

Меморандумот за соработка ќе ја зацврсти меѓусебната соработка и ова е уште еден доказ дека меѓусекторските и меѓуинституционалните партнерства се најдобриот начин како заеднички да се делува во насока на унапредувањето на локалниот и рурален економски развој.