Погледнете го интервјуто на извршната директорка на Рурална Коалиција, Лилјана К. Јоноски дадено за регионалниот инфопортал Инфо Компас каде што говориме за потребата од дигитализација и модернизација на македонскиот аграр, но и за тоа колку, како и дали воопшто земјоделците се запознаени со е-услугите и начинот на нивно користење.

Само 19% од жителите во руралните средини во 6 планински региони досега користеле е-услуга и тоа најчесто поврзана со електронско аплицирање за субвенции, издавање на е-потврди за статусот на вработувањето, изводи од матична книга на родени и имотни листови.

64% пак од земјоделците преферираат да одат на шалтер или пак да се информираат за потребите и услугите по пат на телефон преку директен контакт со вработените во институциите, но интересен е фактот дека употребата на социјалните мрежи за информирање е во пораст, па така ваквиот вид на информирање се користи дури кај 60% од жителите во руралните средини, а на трето место доаѓаат Тв и радиото како медиуми.

Целото интервју може да го погледнете тука.