Пријавете се на следниот линк: Поддршка на социјално вклучување на младите Роми преку неформално образование II- Повик за учесници: Обука за младински работници Роми за неформално образование.