Обука за ромски младински работници за неформално образование за работа за вработување на млади Роми (презентација на наставни програми за вработување, презентација на едукативни материјали, обука за примена на наставните програми)

Активност 7 – Обука 2, Млади – Регионална (4 дена) обука за медиумска писменост за млади Роми.

Оваа обука е организирана од Институтот за ромска култура во Драч, Албанија на 29 мај – 2 јуни 2021 година во рамките на проектот „Поддршка на социјалната инклузија и на младите Роми преку неформално образование II“ имплементиран од водечката организација Институт за ромска култура во Албанија во партнерство со Националниот ромски центар во Македонија и Академика 245 во Бугарија и финансиран од Европската комисија во рамките на програмата Еразмус +.

Повеќе детали за обуката ТУКА.