unaocСојзуот на цивилизациите при Обединетите нации (СЦОН), иницијатива на Генералниот секретар на Обединетите нации, одговара на голем консенсуз низ нациите, културите и религиите дека сите општества се самостојни, со заеднички став за развојот и безбедноста, и во нивните залагања за  економијата и финансиската добросостојба. Базирана во Њу Јорк, групата за развој при OНКПУ поддржува различни партнери во нивните операции за …