Во периодот од 29 – 31 мај 2017 година Коалиција на младински организации СЕГА со поддршка од ТАКСО канцеларијата од Македонија, организира работилница за развивање на нов Стратешки план за работата на СЕГА за периодот од 2017 – 2021 година.

На работилницата учествуваа членови на Управниот Одбор на СЕГА, претставници на организациите членки на Коалиција СЕГА како и дел од персоналот од централната канцеларија на СЕГА. Целта на оваа средба беше дефинирање долгорочни цели, стратешки насоки и активности на СЕГА за следните пет години.