Ограничена доверба во институциите е особено значајна за волјата на даночните обврзници да го подмират својот даночен товар. Според едно од последните истражувања на ЦЕА, даночните обврзници во најголем дел немаат доверба во државните институции ниту на локално ниту на национално ниво. Тие сметаат дека доколку би плаќале повисоки даноци, истите само можат да бидат злоупотребени, а не и дека ќе бидат инвестирани во подобрен квалитет на јавните услуги.

Даночните обврзници ја гледаат својата врска со државата не како жртва и принуда од предаторот, туку и како процес на размена од заеднички интерес. Незадоволството и недовербата од даночните власти, во голема мера придонесува за фрустрираност на граѓаните, и барање начини за канализирање на фрустрациите.

Прочитајте повеќе во Ограничената доверба во институциите и однесувањето на даночните обврзници?