На ден 08.04.2017 во новата сала за венчање од 12 часот во општината Куманово се одржа свечено обележување на светскиот ден на Ромите каде што беа пристуни градоначалникот на општината Куманово, представници од повеќе политички партии и представници од државни институции воедно и пратеници.

Се доделија пофалници на Ромските невладини организации за нивната успешна работа со Ромската популација низ овие години,на овој ден од страна на модераторот беа поставени прашања поврзани со Ромската популација и нивните секојдневни проблеми со кои се соочуваат.

Исто така беа поставувани неколку прашања од младите Роми студенти спрема преставниците на државните институции.

Од страна на Ромските здруженија сумнал , Рушид Шакир, Даја , НРЦ и Симбиозис – малди роми имаше присуство во голем број на претставници.

 

image001


Одбележување на светскиот ден на Ромите во Куманово was first posted on April 13, 2017 at 12:04 pm.
©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com