Преку проектот “Да ја зачуваме чиста својата животна средина” во просториите на СУГС “Шаип Јусуф” беа спроведени обуки за млади лица за грижа кон животната средина.
По спроведувањето на овие обуки, младите лица реализираа еколошки иницијативи за разубавување и средување на општината Шуто Оризари и дворот на средното училиште.