Фондацијата за развој на образованието и културата Албиз успешно ја реализираше дводневната „Обука за комуникација“, одржана на 8 и 9 април 2017 година во просториите на националната библиотека „Св.Климент Охридски”.

Учесници беа ученици и студенти од 18 до 25 години, кои изразиле интерес да научат нешто повеќе за комуникациите. Обучувач беше Леонард Каја – професионалец во оваа област со богата биографија.

11 04 2017 Albiz vesti

Некои од дискутираните теми беа: вербалната и невербалната комуникација, стравот од грешките и глософобијата, јавен настап во медиумите, писмената комуникација, деловната и корпоративната комуникација.

На крајот, на учесниците им беа доделени сертификати кои ќе им ги збогатат нивните професионални биографии.

11 04 2017 Albiz vesti 1
Оваа обука е дел од едукативно-образовната платформа на фондацијата преку која им се овозможува на младите, особено студентите, да бидат поблиску до темите кои се актуелни во светот.
Фондацијата за развој на образованието и културата Албиз е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас.