Здружението на граѓани Медиа Плус на 7-ми јули (петок) организираше медиумски појадок во Радио Кафе Канал 77, каде ги соопшти резултатите од анкетата која граѓаните ја пополнуваа он-лајн во изминатиот период. Со ова, Здружението започна со активности во рамките на проектот за определување на граѓанските приоритети во пресрет на локалните избори.

На прашалникот кој беше достапен на веб страницата на Медиа Плус граѓаните одговараа на прашања поврзани со надлежностите на делување на општината, при што се изјаснија за три приоритетни области.  Според анкетата, граѓаните сметаат дека областите на кои локалната самоуправа треба приоритетно да работи се: улици и патишта, социјална и детска заштита и образование.

Граѓаните се изјаснија дека локалната самоуправа во своите приоритети треба да ја стави обновата на улиците, но и изградбата на нови тротоари. Во однос на делот со социјална и детска заштита, тие одговорија дека локалната власт треба да го стави фокусот на изградба на дом за стари лица, инфраструктура за лица со попреченоси, како и сигурна куќа за жртви на семејно насиство.

Во третата, приоритетна област според анкетата, локалната самоуправа треба да работи на опремување на училишните кабинети, да обезбеди сигурен пристап до училиштата и да ја зголеми безбедноста во самите училишни згради, како и да ги подобри условите за изведување на наставата (греење, материјални средства и тн.)

Во прашалникот кој беше достапен на веб страницата на Медиа плус, граѓаните бараат општината побргу да одговара на нивните иницијативи, да го олесни пристапот за граѓанско учество и да им овозможи да учествуваат во јавни расправи. Граѓаните преку ваквата анкета, бараат и јавна расправа на која ќе се следи зголемувањето на цените за комуналните услуги.

Во своите описни одговори, тие бараат поголемо зеленило или воопшто, поголема јавна свест за заштита на животната околина. Дел од нив бараат поголема грижа од страна на општината за бездмоните животни, а други пак афирмација на културата.

На транспарентноста и отчетноста на општината забележаа и самите новинари на денешниот медиумски појадок. Тие забележаа дека честопати локалната самоуправа јавниот фокус го става на објектите кои ги гради, но притоа не ги соопштува сите информации кои ги засегаат граѓаните.  Општината реализира проекти за разни градежни изведби, но никогаш не се споменуваат имиња на архитекти, изведувачи и така натаму.

Што е со Зоолошката градина; дали општината знае дека на жителите во близина им смета миризбата особено за време на летниот период;  кој одлучил на пример, фазанот да биде сместен во толку мал простор – праша еден од новинарите, при тоа забележувајќи дека грижата за бездомните животни е оставена на активистите, наместо за тоа да се грижат надлежните.

Во јавноста се’ уште нема доволно информации за реализацијата на изградбата на патеката што ги спојува Ново Село и населбата „Осми ноември“, како и информации за изградбата на платформите на реката Отиња – истакнаа новинарите на средбата.

Инаку анкетата ја пополнија 400 граѓани и истата претставува почетна точка за понатамошно спроведување на најновиот проект на Медиа плус. Имајќи предвид дека Здружението цели кон демократија со зголемена отчетност и транспарентност на општината, предлозите од граѓаните ќе им бидат предочени на новите кандидати за градоначалник во пресрет на локалните избори годинава. За нив ќе се дискутира на форум кој исто така ќе биде организиран како дел од проектот. Предвиден е и постизборен форум, како и следење на првите 100 дена од работата на новата локална власт откако таа ќе биде избрана, за да се види дали и кои приоритети ги зела предвид. Крајните заклучоци ќе бидат сумирани и изнесени во новинарски стории, кои преку јавните гласила ќе им бидат достапни на сите граѓани.

Во меѓувреме, Здружението на граѓани Медиа плус и понатаму останува насочено на активности кои би влијаеле на општествените текови и општествената одговорност на чинителите во извршната, судската и парламентарната власт.