Здружението за регионални студии (Regional Studies Association – RSA) ги назначи и објави новите соработници на RSA (FeRSA) за 2021 година.

Соработниците на RSA се индивдуални членови кои биле постојани членови минимум 5 години и кои исто така биле дефинирани како „активни членови“.

Ова значи дека тие придонеле кон работата на Здружението преку служење во Одборот или комитетите, учествувале на конференции, аплицирале за грантови и други форми на финансирање итн.

Повеќе на следниот линк.

The post Марјан Николов назначен за RSA Fellow на Здружението за регионални студии за 2021 appeared first on CEA – Center for Economic Analyses.