На 17.01.2018 ќе се одржи конференција за преиспитување на судските постапки.