Асоцијација Мисла има објавено видео за концептот на арт терапија – лекување на лицата со психички нарушувања преку овозможување на нивно креативно творештво. Видеото за оваа проблематика ќе биде прикачено на социјалниот канал Youtube