Сопствениците на продавници за храна не се свесни за можностите и малку ја познаваат регулативата за донирање на храна. Ова е еден од наодите од истражувањето направено меѓу компаниите за дистрибуција и продажба на храна, а презентирано во публикацијата „Не фрлајте, донирајте! Храната е ограничен ресурс“ која ја презентираа здруженијата Вистински дела на љубезност и Новинари за човекови права на 26 февруари 2020 година во Скопје.

Истражувањето е направено во периодот од октомври до декември 2019 година и констатира дека еден од клучните проблеми е отсуството на законска регулатива за искористувањето на вишокот на храна. Според наодите, нашата земја нема стратегија за постигнување на целта 12.3 од Целите за одржлив развој во која се вели дека секоја држава треба да го преполови фрлањето храна до 2030 година, а истовремено не постои емпатија или желба за тоа да стане реалност.

Настрана од институциите, приватните компании и граѓаните покажале ниска свест за потребата од донирање на вишокот храна и губењето храна.

Според Организација за исхрана и земјоделство на ООН (ФАО), Северна Македонија се наоѓа на осмото место во светски рамки по количините фрлена храна според бројот на жители. Податоците кои јавно се пласираат говорат дека и кај нас се фрлаат огромни количини на храна која има потенцијал да нахрани околу 13.000 граѓани со три оброка дневно. Од една страна имаме висок процент на т.н. вишок на храна, а истовремено има над 400.000 граѓани кои имаат проблем да обезбедат храна.

Здружение на граѓани за помош на бездомници и социјално загрозени семејства и поединци „Љубезност“ – Скопје е корисник на институционален грант од програмата Цивика мобилитас.