ADI logoАсоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), на 30 март 2016 година, во Центарот за развој на младите – Гостивар (општинска зграда) ќе го презентира Извештајот од истражувањето за перцепциите и сфаќањата на средношколците и ранливите групи за современите форми на трговија со луѓе во Куманово и Гостивар.

 

Покрај информацијата за проектот и презентацијата на Истражувањето, претставници од Секторот за внатрешни работи и Центарот за социјални работи од Гостивар ќе зборуваат за превенција од трговија со луѓе по што ќе следи дискусија. Заинтересираните можат да го потврдат учеството на телефон 042/22 11 00.

Истражувањето е дел од проектот „Превенција од современите форми на трговија со луѓе“, што го спроведуват Ц.Р.З. „ДРОМ“ во партнерство со АДИ. Цел на проектот е превенција на трговијата со луѓе преку зголемување на свесноста на средношколците и ранливите категории на граѓани за современите формите на трговија на луѓе кои се во пораст, како што се трудовата експлоатација, принудно питачење, принудно вршење кривични дела и внатрешна трговија.

Проектот е поддржан од Цивика Мобилитас