Центарот за одржлив развој „ЕЛИПСА“-Куманово зеде активно учество во  обуката  која се   спроведува   во   рамките   на   проектот   „Е-платформа   за   соработка   и   развој   на граѓанското општество во Република Македонија“, финансиран преку специфичен грант од програмата Цивика Мобилитас со место на локација Хотел „Сателит“ – Куманово на ден 21.06.2017 (среда)