Здружението Женски Форум – Тетово, ги поканува сите заинтересирани да учествуваат на завршна јавна дебата за имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион, што ќе се одржи на 14 мај 2018 година (понеделник), со почеток во 14:15 часот во сала за конференции во бизнис центарот на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.

На јавната дебата ќе бидат презентирани постигнатите резулатати на  проектот  „Економско зајакнување на жените во Полошкиот регион преку застапување и промовирање на нивните имотни права”, како  и  резултатите од спроведеното истражување за состојбата со имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион.

Се очекува да се иницира дискусија и да се развие дебата за потребата од понатамошно континуирано промовирање на прашањето за остварување на имотните и наследните права на жените помеѓу претставници на повеќе релевантни чинители на локално ниво: граѓански организации, локална самоуправа, правни експерти, медиуми, жени од целната група и студенти.

Проектот „Економско зајакнување на жените во Полошкиот регион преку застапување и промовирање на нивните имотни права” на Здружение Женски Форум – Тетово се реализира во рамки на програмата Цивика мобилитас.