Младински културен центар – Битола (Волонтерски центар на Македонија) по повод 5-ти декември Меѓународниот ден на волонтерите, од 2006 година востанови Национални волонтерски награди во Република Македонија. По дванаесетти пат, го упатуваме овој ЈАВЕН ПОВИК до сите граѓански здруженија, фондации, неформални групи, локални самоуправи, јавни институции, државни органи и други организатори на волонтерска работа да предложат волонтери / волонтерски иницијативи / волонтерски програми за:

ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО ВО 2017 ГОДИНА

Предложените волонтери / волонтерски иницијативи / волонтерски програми треба да ги исполнуваат следните услови:
– Иницијативите / програмите да се реализирани во Република Македонија
– Предложените волонтери да се граѓани на Република Македонија
– Да имаат значителни достигнувања и резултати во волонтерскиот ангажман и во промоција на волонтерската работа во текот на 2017 година

Ве молиме за предложените волонтери / иницијативи / програми да испратите образложение, не подолго од една страна А4, зошто сметате дека треба да го добијат признанието (со краток опис на волонтерскиот ангажман / програма и контакт податоци на волонтерот или волонтерската иницијатива / организација).

Краен рок за доставување на предлозите е вторник 28 ноември 2017 година до 16.00 часот на следната е-маил адреса: mkcbt@t.mk со назнака: Златен сертификат 2017.

Наградените ќе бидат известени до петок 1 декември 2017, а јавно ќе бидат објавени во вторник на 5 декември 2017 година.