Мрежата за рурален развој во С. Македонија објавува дека заврши процесот на евалуација и доделување на награда за првопласираната новинарска сторија која се фокусира на концептот на зелена економија и промовира успешен пример на зелени деловни практики.

До предвидениот рок (03-ти декември 2020), на повикот за новинарски натпревар одговорија седум новинари со шест новинарски стории, при што беа опфатени теми поврзани со земјоделство, компостирање, рециклирање, иновативни производи како замена на пластика итн.

При процесот на квалитативна евалуација, Комисијата составена од двајца новинари и експерт за зелена економија, ги оценуваа пристигнатите новинарски продукти според следните критериуми:

– Методологија на истражување (образложен истражувачки концепт, односно тема, извори од кои се прибрани податоците, новинарски алатки што се користени при работата)
– Стил на новинарско пишување
– Релевантноста на темата
– Придржување до новинарските и етичките стандарди (присуство на факти, точност и веродостојност на наводи).

По извршеното бодување на секоја поединечна сторија и сумирање на бодовите од секој оценувач, проектниот тим на МРР на НМ заклучи дека “Од рециклирана хартија до амбалажа за јајца” на новинарката Александра Максимовска e избрана за најдобра сторија.

Новинарката на првонаградената сторија  ќе добие парична награда во бруто износ од 1.500 (илјада и петстотини) евра во денарска противвредност.

Се надеваме дека оваа сторија ќе влијае за создавање други новинарски стории кои ќе придонесат за подигнување на јавната свест за важноста на зелената економија и зеленото претприемништво. Се заблагодаруваме на сите учесници на натпреварот и ги мотивираме останатите новинари и медиуми да учествуваат со сите следни наши повици.

Повикот за новинарски натпревар се реализира како дел од проектот финансиран од Европската унија „НАГЕ – Вмрежување и застапување за зелена економија“ (Networking and advocacy for green economy) спроведен од 7 партнерски организации од Балканот: Мрежа за рурален развој на Н. Македонија ( Водечки партнер), Хрватска мрежа за рурален развој, Мрежа за рурален развој во Босна и Херцеговина, Мрежа на организации за рурален развој на Косово, Мрежа за рурален развој на Црна Гора, Мрежа за рурален развој на Србија и Албанска мрежа за рурален развој.