На 21 јуни 2017 година, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) организираше регионална конференција со наслов „Улогата на граѓанските организации во промовирањето на граѓанскиот простор“. Собирајќи повеќе од 40 претставници на граѓански организации од Македонија, Западен Балкан и Европа, на настанот се фокусираше на дискутирање на начините за промовирање на граѓанскиот простор и на поттикнување на поволно окружување за граѓанското општество.

Како главен говорник, Дананџајан Сивагуру Срискандараџа, генерален секретар на Цивикус, ја отвори дискусијата. Тој ја претстави глобалната перспектива на намалување на граѓанскиот простор, укажувајќи на причините за слабата овозможувачка околина. Исто така, тој го презентираше Цивикус мониторот– првата онлајн алатка која ги споредува граѓанските слободи во глобален размер. Покрај објаснувањето за тоа што граѓанските организации треба да направат и што Цивикус прави по ова прашање, тој потенцираше дека 21 век е времето на граѓанската вклученост и дека граѓанските организации се оние кои треба да ја редефинираат демократијата.

Останатите дискусии беа распоредени во три панел сесии а се однесуваа на размена на добри практики за следење и застапување, подобрување на одговорноста и зголемување на соработката во рамки на секторот.

Накратко, говорниците и учесниците несомнено се согласија дека улогата на демократијата треба да се редефинира. Понатаму, тие потенцираа дека солидарноста помеѓу граѓанските организации и активисти потребно е да се засили на сите нивоа. Исто така, граѓанските организации сметаат дека треба да ја зголемат својата одговорност, како внатешно, така и надворешно.

На самиот крај, присутните учесници и говорници истакнаа дека граѓанскиот простор мора да се реформира за да може да вклучи верски граѓански организации, синдикати, медиуми, бизниси и нови форми на граѓанско општество.

Говорниците ги сочинуваа Александар Кржаловски, извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка; Петруш Тоинес, интернационален тим лидер на програмата Цивика мобилитас; Тевфик Башак Ерсен, генерален секретар на ТУСЕВ; Фани Каранфилова- Пановска, извршен директор на Фондацијата Отворено општество- Македонија; Котилда Тавани Коста, програмски директор на Партнери Албанија за промени и развој и други.

Балканската мрежа за развој на граѓанското општество е корисник на акциски грант од Цивика мобилитас. Повеќе информации околу ова можете да најдете на нивниот профил.