Aspekti 1На 23 март 2016 година, во просториите на гимназијата „Сами Фрашери“ во Куманово, стручниот тим на Гешталт центарот „Младен Костиќ“ Аспекти ја одржа втората психоарт работилница. Овој пат, темата беше „Идентификација на говорот на омраза и изразување на чувствата преку арт експресија“.

Aspekti 1

Вкупно 27 средношколци самостојно извршија испитување и интерпретација на ставовите за користењето на говорот на омраза. Тие делеа флаери и налепници „ДОСТА ОМРАЗА“ меѓу младинците, а информациите ги собираа преку прашалник.

Aspekti 2

На работилница постоеше позитивна клима заснована на меѓусебно почитување и разбирање. Учениците, припадници на различни етнички заедници, констатитаа дека говорот на омраза често се користи помеѓу политичарите и дека тоа влијае врз младите луѓе кои чувствуаат непријатност, потиштеност и резигнираност. Врз основа на добиените одговори од прашалниците, учениците, преку арт експресија ги отсликаа чувствата кои најчесто се создаваат со слушање на пораките кои содржат говор на омраза.

Работилницата е дел од проектот „Младите помеѓу политичката дихотомија (со арт експресија) во надминување на ригидноста и говорот на омраза“ што е поддржан од програмата Цивика мобилитас.