Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес  присуствуваше на завршната Конференција на проектот „Развој на еколошко истражувачко новинарство“, во организација на Центарот за еколошка демократија Флорозон и Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ. Како еден од десетте регрантисти Фокус, во рамки на проектот, подготви еколошко истражувачка приказна со наслов „Еколошка бомба демнее над велешани, има ли решение за згурата од Топилница“. На конференцијата тимот на Фокус ги презентираше предизвиците со кои се соочи при подготовката на истражувачката приказна.

На завршната конференција присуствуваа десетте регрантисти  а свое излагање имаше и Џеромир Левичек од Европската делегација во Скопје, која е и поддржувач на проектот.