Центарот за граѓански комуникации ги поканува сите заинтересирани да учествуваат на работилницата на тема „Финансирање на невладините организации од страна на општините во Република Македонија“. Настанот ќе се одржи на 30 март 2017 година од 11 до 13 часот во хотелот „Холидеј ин“ (сала Бисер) во Скопје. Патните трошоци за претставниците на граѓански организации кои не се од Скопје ќе бидат покриени од страна на организаторот.

На работилницата ќе биде презентирана анализата на податоците за финансиските трансфери до граѓанските организации добиени по пат на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер од сите општини и град Скопје. Покрај финансиските трансфери по различни области, анализата става акцент и на транспарентноста, ефикасноста и отчетноста во доделувањето на средствата за граѓанските организации.

По презентацијата ќе се дискутира за подобрување на транспарентноста и отчетноста на општините при доделување на финансиски средства за граѓанските организации.

Работилницата е дел од ЕУ проектот за истражувачко новинарство за поттикнување реформи, како и проектот „Отчетност преку граѓански ангажман“ поддржан од Британската амбасада во Скопје а спроведуван од Фондацијата Метаморфозис.

Центарот за граѓански комуникации е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас.