Благица Петрески е во посета на People Powered – Глобалниот хаб за партиципативна демократија од Њујорк, САД.

Со Џош Лернер, дискутиравме за тековните заеднички #иницијативи и бевме во обиколка на неколку комплетирани проекти на Бруклин кои функционираат благодарение на партиципативното буџетирање кое хабот го промовира и помага.

Finance Think е пионер во #партиципативното буџетирање во општините во Северна Македонија. На оваа тема, следете не’ во новите иницијативи во текот на 2023!