Форумот на едно место ги собра сите релевантни чинители сврзани со парафискалните давачки како важна реформска област идентификувана во Програмата за економски реформи. Дебатата се однесуваше на наодите и препораките произведени во рамки на  проектот.

Галерија на форумот.

The post Економскиот форум ги промовираше наодите и препораките за парафискалните давачки first appeared on Finance Think.