Асоцијацијата на економски истражувачи и Центарот за даночна политика ќе организираат трибина за регистрирањето за плаќање на ДДВ на физички лица кои извршуваат стопанска дејност. Трибината ќе се одржи на 23 март 2017 година од 12 до 14 часот во ЕУ инфо центарот во Скопје.

На трибината ќе бидат покренати повеќе прашања: Дали е оправдано физичките лица кои вршат стопанска дејност да бидат обврзници за плаќање на ДДВ? Дали ова може да се смета за двојно оданочување? Зошто беше намален прагот за регистрација од 2.000.000 денари на 1.000.000 денари? И други.

Воведничари ќе бидат:
• Проф. Д-р. Александра Максимовска од Правниот факултет „Јустинијан Прво“;
• М-р. Трајан Николовски, Поранешен ракoводител на секторот за даноци во министерство за финансии;
• М-р. Рефика Муриќ од Агенцијата за сметководствен, даночен и бизнис консалтинг „Про агенс“;
• Славко Лазовски од Центарот за даночна политика, поранешен раководител на одделението за ДДВ во министерството за финансии;
• Бранимир Јовановиќ од Асоцијацијата на економски истражувачи.

Асоцијацијата на економски истражувачи е добитник на институционален грант од програмата Цивика мобилитас