Од 13 до 15 октомври 2023 г. здруженијата Форум-Центар за стратешки истражувања и документација, Центар за европски развој и интеграција и Импетус во Велес ја реализираа четвртата обука за младински активизам против корупцијата. На обуката учествуваа дваесетина млади луѓе, кои во текот на трите дена се здобија со знаења и вештини за организирање локални иницијативи кои ќе го имаат фокусот на борба против корупцијата.

Учесниците на обуката имаа можност да се запознаат со успешни пракси за спроведување локални иницијативи за борба и заштита од корупцијата, презентирани од искусни истражувачи и активисти. Истовремено, преку конкретни вежби, можеа низ групна работа да практикуваат анализирање податоци поврзани со општинските политики, да се подготвуваат за иницирање и спроведување граѓански акции во своите локални заедници и да разберат поконкретнио што значи да се биде активен граѓанин.

Во изминатите месеци се одржаа уште три слични обуки со вкупно 60 учесници, кои по обуките иницираа и спроведоа локални акции, со поддршка на трите организации кои го спроведуваат проектот „Младински активизам против корупцијата“ – Форум ЦСИД, Импетус и ЦЕРИ.

Како практична примена на знаењето стекнато на обуките, дел од учесниците од Битола направија истражување и организираа јавна расправа за изградбата на регионалната депонија за Југозападен и Пелагониски регион, како тема од особен јавен интерес која досега не беше значително обработена и дискутирана пред пошироката јавност, а со цел лоцирање на потенцијални ризици од корупција во изградбата на регионалната депонија како и ризици по ионака загадената животна средина во Новаци.

Во Гостивар, учесниците на обуката за младински активизам против корупцијата организираа работилница „Промоција на правото за остварување на слободен пристап до информации од јавен карактер како алатка против корупцијата помеѓу младите“, на која учесниците се запознаа со деталната процедура за поднесување барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, а претставници на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер ја презентираа нивната работа за остварување на правото на слободен пристап до ИЈК.

Во Штип беа организирани изложба и работилници кои имаа за цел подигнување на свеста помеѓу младите за значењето на поимот и застапеноста на корупцијата, како и ефективни антикорупциски мерки кај младите, а во Македонски Брод беше организирана кампања за подигнување на свеста кај локалното население за последиците од живеењето во корумпирано општество со наслов: „Велам НЕ на корупцијата во мојата заедница“ и беше изработен мурал на ѕид во непосредна близина на општинската зграда со порака за борба против корупцијата.

Проектот „Младински активизам против корупцијата“ е поддржан од Владата на Швајцарија преку Цивика мобилитас.