Базата на ретки болести претставува единствен регионален проект со цел скратување на времето до дијагноза и давање на широка поддршка на пациентите и семејствата кои се соочуваат со ретка болест и на докторите кои ги следат.

Здружението ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ е вклучено во овој проект…