Граѓанскиот ресурсен центар спроведува анкета за Проценка на организациски капацитети и идентификување на активни мрежи.

Бидете креатори на најголемата отворена и јавно достапна база на мрежи на граѓански организации преку споделување на податоци за вашето членство на следниот линк: https://ee.humanitarianresponse.info/x/MHRpY5lh

Вашето учество во оваа кратка анкета истовремено ќе придонесе и за идентификување на фактичките потреби на граѓанските организации со цел Граѓанскиот ресурсен центар соодветно да ги прилагоди своите активности.

Рокот за одговарање на анкетата е 24 март 2023.

Однапред ви благодариме!

Преку грант до квиз (1)