Зајакнување на капацитетите на под-грантистите за наративно, финансиско и административно работење.

Во Комплекс Етно-Село Тимчевски, на 23 и 24 Март се одржа втората обука за зајакнување на капацитетите на под-грантистите за наративно, финансиско и административно работење.

Првиот и вториот ден од обуката под-грантистите имаа можност преку презентација на досега имплементираните активности да презентираат како ги спроведуваат проектите и да ги разјаснат сите прашања и дилеми што ги имаат во врска со имплементацијата.

Се дискутираше на повеќе теми од областа на наративно, финансиско и административно работење, на кои под-грантистите имаа можност заедно со давателот на под-грантовите но и меѓусебно да разменат мислења и идеи како и да дадат одговори на дилемите за натамошна правилна и навремена имплементација на проектите.

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерската организација Здружение на Роми АВЕНА, Кочани и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

DSC_0008-800x600 DSC_0023-800x600 DSC_0062-800x600


Втора обука за под-грантисти во рамките на проектот Делуваме.Локално.Заедно. was first posted on March 30, 2017 at 11:18 pm.
©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com