Позитивните искуства на довчерашните граѓански активисти, а денес активни раководители на државните институции пренесени на тематскиот форум на Цивика мобилитас „Соработка помеѓу новата Влада и граѓанскиот сектор во Македонија“ кој се одржа на 26.10.2017 година во хотел Метропол, во Охрид. Трајан Димковски, како еден од панелистите на форумот, во улога на шеф на кабинетот на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а до претходно претседател на Рурална Коалиција истакна дека политиката е таа која што го избрала него, а не обратно меѓутоа и дека се соочува со тешка бирократија на која граѓанскиот сектор вообичаено и не е навикнат, но и дека ќе биде потребно доста време за да се внесат промени кои ќе дадат видлив ефект.

„Во државниот сектор се оди со водени чизми на нозете“