На 9 април 2017 година, Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија организираше настан за промоција на две видео игри, чија цел е покренување на свесноста кај младите за проблемите и потребите на лицата во инвалидски колички, како и потребата за разбирање на различностите и поттикнување на меѓуетничката толеранција.

Задачата на играчот во првата видео игра, чие име е Helping Hand, е да му помогне на избраниот херој во инвалидска количка, кој може да биде момче или девојче, непречно да се движи низ околината и во училиштето. Играта можете да ја превземете на следниот линк.

12 04 2017 Helsinski vesti 1

Во втората игра, чие име е The Little Scouts, прикажани се седум дечиња-извидници од различна етничка припадност, кои треба да поминат заедно една вечер во камп во шума. Играчот постепено ја запознава културата на другите етникуми кои живеат на територијата на Република Македонија и учи дека сите треба заеднички да придонесуваат и меѓусебно да се дружат. Играта е достапна на осум јазици, односно македонски, албански, ромски, српски, босански, влашки, турски и англиски, а истата можете да ја превземете од следниот линк.
12 04 2017 Helsinski vesti 2Креирањето на видео игрите и нивната промоција преку овој настан се активности спроведени во рамките на проектот „Поддршка на граѓанското општество во креирање политики за социјална кохезија и различности“ поддржан од Британската амбасада Скопје.
Двете видео игри се достапни на Google Play Store,а на Apple Store ќе бидат достапни во наредниот период.

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас.