Она што нас особено ни значи и што ни ја зголемува вредноста за Коалицијата е активноста и успешните резултати во локалната заедница достигнати од страна на здруженијата – членки.

Таква е и следната приказна за нашата членка – здружението Horti eko од Струмица и нивниот проект за заштита на животната средина преку собирање на земјоделскиот отпад од нивите.

За нивната приказна прочитајте на следниот линк.