На 29.06.2017 година во хотел „Лирак“, Тетово,  претставничка на Центарот за развој на заедницата Кичево учествуваше на  обуката: “Како да ја користите новата Е-платформа на програмата Цивика мобилитас“.

На обуката беше презентирана новата Е-платформа и  нејзиното користење преку практична работа на учесниците.