4MK/AL Во име на Центар за интеркултурен дијалог, со задоволство Ве покануваме да бидете дел од Регионалниот форум WEBWORK: Младите од Западен Балкан работат на младинска вработливост! – Регионална иницијатива за заеднички пристап кон младинска вработливост кој ќе се одржи во Скопје – Скопски Саем, на 22 Јуни 2017. Главната цел на Регионалниот форум e да се презентира портфолиото на регионални вештини за вработливост …