Правда! Тоа е во устата и под прстите на тастатурата на политичарите и нивните онлајн војски. Јунаци. Ќе убиваат, ќе палат, ќе колат, ќе бесат и ќе силуваат. Така си ја замислуваат луѓето правдата. И го искажуваат тоа онака како што ги разбрале своите политички претставници и лидери