Граѓанскиот сектор и Општина Крива Паланка заеднички работат на зголемување на едукацијата на сообраќајната култура кај децата. „Пази не ме гази“ е мотото на активностите.

Како тоа изгледа во пракса?
Со сообраќајните полицицајци го регулираат сообраќајот;
Заедно ги контролираат учесниците во сообраќајот;
Учат како пешаците треба да се движат ни улиците.

Некои нови генерации во Крива Паланка, со контиунирана едукација ќе придонесат за одговорно однесување во сообраќајот и да бидат добар пример за останатите.

За уреден сообраќај и добри сообраќајни решенија во Крива Паланка.