Слоу Фуд Прилеп ја започна својата активност за одбележување на Денот на пчелите, кој веќе традиционално се одбележува на 20 мај.

На прилепските основни училишта ,,Кочо Рацин”, ,,Кире Гаврилоски- Јане“, ,,Блаже Конески” и ,,Климент Охридски” кои се дел од проектот Слоу Фуд Училишни градини, им се доделуваат по пет садници сончоглед 🌻 да ги засадат.