Проектот “Силни мали производители водени од бизнис” претставува проект произлезен од тековната пандемија на Ковид-19 и предизвиците произлезени од неа кон нашиот систем на храна. Локалните мали производители и работниците од синџирот на локално производство и преработка, се соочени со предизвиците на откривање на нови канали на дистрибуција,а притоа под закана од невработеност и слаб пласман на нивните производите на пазарот.

Повеќе на оваа тема прочитајте ТУКА.