Polio Plus rabotilnicaПолио Плус – движење против хендикеп на 8 и 9 јуни во хотелот Бест Вестерн во Скопје ја оддржа работилница на тема: „Специфичности на семејното насилство врз жените со хендикеп“. На работилницата учествуваа давателите на услуги на жени жртви на семејно насилство, како и претставници на релевантните државни институции.

Polio Plus rabotilnica

 

Австриските експерти кои беа задолжени за обуката им ги пренесоа знаењата и добрите практики на македонските даватели на услуги и им ги подигнаа капацитети и знаењата за големиот број специфичности на жените со хендикеп жртви на семејно насилство.

Работилницата се спроведе како дел од активностите на Независната Балканска мрежа на организации на лица со хендикеп, а беше поддржана од Цивика мобилитас и Австриската влада.