Рурална Коалиција како корисник на акциски грант во рамките на Цивика Мобилитас за развој на граѓанското општество беше дел од денешната презентација на Е-платформата на која што присутните претставници на граѓанските организации беа запознаени со основните правила за користење на платформата .

Повеќе