Родовата анализа на лидерските позиции во 17 општини спроведена во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“ ги опфати и општините Старо Нагоричане и Липково од Североисточниот плански регион.

Каква е состојбата таму може да видите од презентираните инфографици.

#РодовоОдговорноБуџетирање #ThroughGenderLenses #EУсоТЕБЕ