По објавениот текст на 17 Април во весникот Вечер, „Начекаа за Велигден: Чергарите пак се вселија на Кеј“, Здружението на граѓани ИРИЗ поднесе претставка до Народниот правобранител и реакција до уредничкиот тим на Вечер, со барање за извинување и повлекување на спорниот текст. Искрено се надеваме дека ваквиот начин на известување на медиумите кон маргинализираните заедници еднаш