Рурална Коалиција како грантист во рамките на проектот “Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации“ ја оствари својата прва средба со менторката која што ќе биде задолжена за следење и поддршка на процесот на имплементација на проектот “Отчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната администрација која тешко се достигнува“. За ментор на организацијата беше избрана г-ѓа Биљана Бејкова. Менторот и организацијата во наредниот период ќе работат на изготвување на план за комуникација со јавноста во поглед на активностите и резултатите од проектот, како и на организацијата на првиот kick-off meeting кој што ќе го промовира проектот пред пошироката јавност.