Фондацијата Албиз го збогати своето портфолио со три нови објавени книги. Промоцијата се одржа на 25 мај во просториите на Чаршиската книжарница во Скопје.

Баки Бакиу како член на Комисијата за оценување на публикации одржа краток говор за начинот на избор на објавените дела, додека рецензентите во своите говори дадоа подетални информации околу содржината на делата, тематиките и препораките.

На присутните им се обратија и самите автори кои, меѓу другото, ѝ се заблагодарија на Фондацијата Албиз за промоцијата на овие книги.

Управниот одбор со препораки од Комисијата, одлучи за 2017 година да се објават следните дела:

„Monografia e shkollës Përparimi“ – проф. Ракип Мазлами

„Судска психологија со психопатологија“ – проф. д-р. Крсте Маљановски

„Мos u ndalë“ –Сејдина Азизи

Фондацијата за развој на образованието и културата „Албиз“ е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас. Доколку сакате да дознаете нешто повеќе, посетете го нивниот профил.